Home Print Kontakt
Helbing

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater: - er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark
- er medlemmer af Advokat- samfundet- har tegnet ansvarsforsikringog stillet garanti efter de af Advokat-samfundets fastsatte regler, og at ansvars-forsikringen dækker al advokat-virksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Eventuelle tvister om Helbing a/s´s rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetance.

Helbing A/S har klientbankkonti i Danske Bank, og med mindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i denne bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. DKK 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti

CVR.NR 32473180

 

KONTORETS FORSIKRINGS- SELSKAB OG GARANTI- STILLER: TRYG FORSIKRING, KLAUSDALSBROVEJ 601,
2750 BALLERUP

 

Klager over advokaten eller salæret kan ske til:

Advokatnævnet

Kronprinsensessegade 28

1306 København K

33969798

klagesagsafdelingen@advokat-samfundet.dk

Velkommen til Advokatfirmaet Helbing A/S
– få kvalificeret hjælp til en lang række
juridiske problemer

 

Hos Helbing A/S er vi frem for alt
”autoriserede problemløsere”…

 

På denne hjemmeside kan du læse om et udpluk af vores advokatydelser.
Har du et specifikt juridisk problem, som ikke er omtalt, er der dog stor sandsynlighed for, at du stadig er kommet til det rigtige sted. Vi betragter
nemlig først og fremmest os selv som problemløsere for vores klienter 
- dem, der guider dig sikkert gennem lovjunglen og frem til den bedst mulige løsning. Ikke sjældent oplever vores klienter også, at vi kan svare på
spørgsmål, som man ikke umiddelbart ville forvente, at en advokat kunne
løse. Hertil kommer, at vi gerne hjælper vores klienter med at finde frem
til en anden faglig rådgiver, hvis det er nødvendigt. Klik her for at se vores Fagområder.


KORT SAGT:
Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem til vores sag.

 

Telefonnummeret er 66 125 112.

 

AKUTTELEFON uden for kontorets åbningstid: tlf. 40 42 88 73