Home Print Kontakt
Helbing

Spørg løs!

Vil du vide mere om Advokatfirmaet Helbing A/S, eller har du lyst til at møde os og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig, er du altid velkommen til at ringe eller kigge ind. Har du imidlertid spørgsmål, du gerne vil have afklaret først, så klik her >

 

Advokat Sten Møller (H)

 

Jeg hedder Sten Møller og er født i 1962. Jeg er uddannet Cand.jur. fra Århus Universitet i 1988, hvorefter jeg aftjente min værnepligt under auditørordningen. Jeg fik advokatbeskikkelse i 1992 og møderet for Landsret i 1995. I 1997 fik jeg valuareksamen, og i 1999 blev jeg partner i Advokatfirmaet Helbing A/S. I 2000 fik jeg møderet for Højesteret. Jeg er tillige certificeret BOLIGadvokat.

 

I 2014 blev jeg af justitsministeriet antaget som beneficeret advokat, så jeg kan fungere som offentlig forsvarer og udføre sager for parter, der har fri proces.

 

Privat er jeg gift og har 3 børn. Når vejret og tiden tillader det, tager jeg på tur i den fynske natur – gerne langs kysterne med fiskestang eller i båd.


Mine Fagområder:


Boligrådgivning og handel med fast ejendom

Jeg rådgiver om erhvervelse af bolig, herunder lejeboliger samt køb og salg af fast ejendom, herunder parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse, andelsboliger og erhvervsejendomme. Du kan desuden få hjælp til at gennemgå diverse dokumenter, herunder købsaftale, servitutter, tilstandsrapport, energi-attest mv. Jeg hjælper også med at udfærdige dokumenter, herunder skøde, pantebrev, lejekontrakt og samejekontrakt mv.

 

Selskabsret

Jeg rådgiver og bistår i forbindelse med oprettelse, omdannelse og likvidation af selskaber samt oprettelse af holdingselskaber, skattefrie virksomhedsomdannelser og udarbejdelse af aktionæroverenskomster mv.

 

Insolvensret

Du kan få bistand og rådgivning i forbindelse med inkassobehandling, fogedsagsbehandling, rekonstruktion og konkurser.

 

Familie - separations- og skilsmisseret

Som familieadvokat rådgiver jeg bl.a. om gifte og ugiftes retsforhold, herunder testamenter, ægtepagter, forældremyndighed, samvær, separation og skilsmisse. Desuden rådgiver jeg og yder bistand i forbindelse med bodeling og de skattemæssige problemstillinger, der ofte følger med.


Arveret og dødsbobehandling

Jeg yder rådgivning og bistand med skifte af dødsboer, herunder valg af skifteform, private og offentlige skifter, udfærdigelser af boopgørelser og repartitioner samt dødsboselvangivelser og rådgivning om afgift- og dødsbo-skatteretlige problemstillinger.

 

Civil retspleje og retssagsbehandling

Jeg kan repræsentere dig i voldgiftssager og civile retssager ved både byret, Landsret og Højesteret, herunder bl.a. ved syn og skøn, omkring mangler ved fast ejendom og løsøre, ansøgninger om fri proces, erstatnings- og arvesager.


Strafferet.

Jeg fungerer som forsvarer i straffesager og sager vedrørende særlovgivningen, herunder arbejdsmiljø-lovgivningssager, skattestrafferetssager og færdselssager.

 


Erhvervsret

Som erfaren erhvervsadvokat rådgiver jeg om erhvervslivets retsforhold, herunder virksomhedsoverdragelse, generationsskifte, entrepriseret og miljøret.