Home Print Kontakt
Helbing

Spørg løs!

Vil du vide mere om Advokatfirmaet Helbing A/S, eller har du lyst til at møde os og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig, er du altid velkommen til at ringe eller kigge ind. Har du imidlertid spørgsmål, du gerne vil have afklaret først, så klik her >

 

Arbejdsforhold
 

Helbing A/S tager dig i hånden, når din arbejdsgiver 
har slået den af dig …


Når en arbejdsgiver skiller sig af med en medarbejder, er der langt fra altid enighed om, hvad der er
gået forud – og hvad der videre skal ske. Det samme kan være tilfældet, hvis den ansatte selv føler
sig presset til selv at sige stop, f.eks. på grund af seksuel chikane.


Hos Helbing A/S kan du få hjælp fra advokater med stor indsigt og erfaring inden for ansættelsesretten.
Vi kan således bistå dig i sager om f.eks.

• usaglig opsigelse
• bortvisning
• fritstilling
• barsel
• ligestilling
• opsigelsesvarsel
• seksuel chikane
• konkurrenceklausul
• kundeklausul
• fogedforbud
• feriegodtgørelse
• feriefridage
• tilbageholdt løn
• skattebehandling af lønkrav
• fri bil
• fri telefon
• m.m.


Start med at aftale et møde, hvor du sætter os ind i din situation og får vores umiddelbare vurdering af,
hvordan det videre forløb kan se ud, og hvilke udfald der kan tænkes, herunder eventuelle muligheder
for forlig.


Telefonnummeret er 66 125 112.