Home Print Kontakt
Helbing

Spørg løs!

Vil du vide mere om Advokatfirmaet Helbing A/S, eller har du lyst til at møde os og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig, er du altid velkommen til at ringe eller kigge ind. Har du imidlertid spørgsmål, du gerne vil have afklaret først, så klik her >

 

Arv og skifte

 

Hos Helbing A/S tror vi på et godt liv efter døden
– for de efterladte

 

Arv er ofte et følsomt emne – og et emne, som mange gange først kommer på tale, når det er for sent
at tage en fornuftig snak om tingene, i hvert fald med alle involverede til stede.


Hos Helbing A/S har vi mange års erfaring med de juridiske aspekter omkring arv, uanset om der er
tale om at planlægge det uundgåelige i god tid, eller det handler om arven efter en allerede afdød person.
Vi bistår således både under de private skifter, herunder rådgiver omkring boudlæg, ægtefælleudlæg,
uskiftet bo, forenklet privat skifte m.m. og tillige bobestyrerbehandling ved bobestyrer.


Vores erfarne jurister vil således kunne rådgive dig om emner som:

• testamente
• legater
• særejearv
• separation og skilsmisse
• uskiftet bo
• tvangsarv
• arveforskud
• båndlæggelse
• livsarvinger
• adoption
• privat skifte
• bobestyrerboer
• vurdering
• boafgift
• dødsboskat
• fast ejendom
• aktier
• selvangivelse
• værgemål
• skifteværger


Start med at aftale et møde, hvor du sætter os ind i din situation og får vores umiddelbare vurdering af dit juridiske behov.

 

Telefonnummeret er 66 125 112.


Hvad koster det?

Mange mennesker tror, det koster en mindre herregård at bruge en advokat – og at taxametret tæller fra
det sekund, advokaten tager telefonen.

 

Begge dele er forkerte, for selvom der kan være forskellige meninger om, hvad der er dyrt og billigt,
vil du aldrig ende med ubehagelige økonomiske overraskelser, hvis du kontakter Helbing A/S.

 

Ingen løbske regninger

Ud fra vores første møde laver vi en ordrebekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes
salæret beregnes.

 

Kort sagt:

Du ved altid på forhånd, hvad du siger ja til. Også i kroner og øre.


Du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger

I mange tilfælde kan du få dækket en del af dine omkostninger til advokathjælp via den retshjælpsforsikring,
som er indbygget i de fleste familieforsikringer, husforsikringer, kaskoforsikringer o.lign.


I visse tilfælde er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces.
Læs mere om retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring her.