Home Print Kontakt
Helbing

Spørg løs!

Vil du vide mere om Advokatfirmaet Helbing A/S, eller har du lyst til at møde os og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig, er du altid velkommen til at ringe eller kigge ind. Har du imidlertid spørgsmål, du gerne vil have afklaret først, så klik her >

 

Skilsmisse

 

Helbing A/S tager dig i hånden, når det ikke længere er
så yndigt at følges ad …


En skilsmisse er fyldt med stærke følelser som smerte, afmagt, vrede og frustration. Oven i alle tankerne
om den bristede kærlighed kommer desuden en lang række uoverskuelige spørgsmål om økonomi, bolig, deling af indbo – og måske af børn. Spørgsmål, som kan være mere end svære at kapere midt i det følelsesmæssige kaos.

 

Det forstår vi hos Helbing A/S. Og netop derfor vil du opleve, at din advokat er andet og mere end tør snak
om paragraffer og juridiske spidsfindigheder. For os handler det nemlig lige så meget om at lytte. Om at være en skulder, du kan læne dig op ad midt i det, der måske er dit livs krise. Om at løse problemerne frem for at skabe eller forstørre dem. Kort sagt: Om at tage dig i hånden og hjælpe dig trygt igennem både de menneskelige og praktiske problemer i forbindelse med skilsmissen.


Første skridt er at ringe til os og aftale et møde, hvor du fortæller om din situation.

 

Telefonnummeret er 66 125 112.


Værd at vide om separation og skilsmisse

I forbindelse med separation og skilsmisse er der en lang række forhold, der skal afklares.

 

Bodeling

Noget af det første der skal ske, er at få skabt overblik over din og din ægtefælles samlede aktiver (formue)  og passiver (gæld). En opgave, der ofte viser sig at være en ganske stor udfordring. Specielt kan jeres pensioner give anledning til nogle ret komplicerede regnestykker. En vigtig ting i forbindelse med bodelingen er at få udarbejdet en bodelingsoverenskomst, så du og din ægtefælle ikke får yderligere konflikter om bodelingen, når separationen er en realitet. Specielt hvis I har børn, er det afgørende, at vi når frem til en løsning, som I begge kan leve med. Ellers bliver det fremtidige samarbejde om børnene nemlig alt for ofte meget svært.


Bidrag

Et andet centralt emne bliver at tage stilling til, om der skal betales ægtefællebidrag og/eller børnebidrag
– og i givet fald, hvor meget og hvor længe.


Særeje/kompensationskrav

Selv om du og/eller din ægtefælle har særeje, kan der godt blive tale om at rejse krav om kompensation (modsat hvad de fleste mennesker tror). Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en af jer har brugt af sit særeje
til at forøge jeres fælles formue.

 

Enkepension

Dette begreb er fremmed for mange mennesker, men faktisk kan der være tale om betydelige beløb.
Derfor er det et vigtigt emne at få afklaret i forbindelse med separationen/skilsmissen.

 

Fælles lejlighed

Hvis I bor i en lejet lejlighed, er det ikke givet, at I er enige om, hvem der har ret til at blive boende – og hvem
der må flytte. I mange tilfælde må spørgsmålet derfor afgøres ved retten, hvor der er en lang række forhold,
der bliver vurderet. Hos Helbing A/S vil vi imidlertid altid forsøge at hjælpe jer frem til en mindelig løsning uden om retssalene.


Hvad koster det?

Mange mennesker tror, det koster en mindre herregård at bruge en advokat – og at taxametret tæller fra
det sekund, advokaten tager telefonen.

 

Begge dele er forkerte, for selvom der kan være forskellige meninger om, hvad der er dyrt og billigt,
vil du aldrig ende med ubehagelige økonomiske overraskelser, hvis du kontakter Helbing A/S.

 

Ingen løbske regninger

Ud fra vores første møde laver vi en ordrebekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes
salæret beregnes.

 

Kort sagt:

Du ved altid på forhånd, hvad du siger ja til. Også i kroner og øre.


Du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger

I mange tilfælde kan du få dækket en del af dine omkostninger til advokathjælp via den retshjælpsforsikring,
som er indbygget i de fleste familieforsikringer, husforsikringer, kaskoforsikringer o.lign.


I visse tilfælde er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces.
Læs mere om retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring her.