Home Print Kontakt
Helbing

Spørg løs!

Vil du vide mere om Advokatfirmaet Helbing A/S, eller har du lyst til at møde os og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig, er du altid velkommen til at ringe eller kigge ind. Har du imidlertid spørgsmål, du gerne vil have afklaret først, så klik her >

 

Retssager
 

Når det går rettens vej


Ikke alle sager kan løses i mindelighed, og derfor må en del tvister løses gennem retssager enten i byretten, Landsretten, Sø- og Handelsretten eller via voldgiftssager.


Hos Helbing A/S er du sikret en tro væbner under hele tvistens behandling, idet vi møder med stor erfaring fra en lang række retssager.


Helbing A/S har møderet for alle retsinstanser, både byret, Landsret, Sø- og Handelsret og Højesteret, og du kan derfor være sikker på, at vi følger din sag helt til dørs.


I mange situationer vil der være mulighed for at få dækket omkostningerne enten helt eller delvist via
fri proces og/eller retshjælpsordninger. Læs mere her.


Start med at aftale et møde, hvor du sætter os ind i din situation og får vores umiddelbare vurdering af, hvordan det videre forløb kan se ud.


Telefonnummeret er 66 125 112.


Hvad koster det?

Mange mennesker tror, det koster en mindre herregård at bruge en advokat – og at taxametret tæller fra
det sekund, advokaten tager telefonen.

 

Begge dele er forkerte, for selvom der kan være forskellige meninger om, hvad der er dyrt og billigt,
vil du aldrig ende med ubehagelige økonomiske overraskelser, hvis du kontakter Helbing A/S.

 

Ingen løbske regninger

Ud fra vores første møde laver vi en ordrebekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes
salæret beregnes.

 

Kort sagt:

Du ved altid på forhånd, hvad du siger ja til. Også i kroner og øre.


Du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger

I mange tilfælde kan du få dækket en del af dine omkostninger til advokathjælp via den retshjælpsforsikring,
som er indbygget i de fleste familieforsikringer, husforsikringer, kaskoforsikringer o.lign.


I visse tilfælde er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces.
Læs mere om retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring her.