Home Print Kontakt
Helbing

Spørg løs!

Vil du vide mere om Advokatfirmaet Helbing A/S, eller har du lyst til at møde os og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig, er du altid velkommen til at ringe eller kigge ind. Har du imidlertid spørgsmål, du gerne vil have afklaret først, så klik her >

 

Advokat Anne-Birgitte Bjerre-Olsen (H)

 

Jeg hedder Anne-Birgitte Bjerre-Olsen. Jeg er født i 1949 og blev Cand.jur. fra Århus Universitet i 1979.
I 1982 fik jeg min advokatbeskikkelse, som året efter blev fulgt af møderet for landsret og i 1988 af
møderet for Højesteret. I årene 1990 til 2000 var jeg partner i Advokatfirmaet Bonnesen & Sandager,
og fra 1. januar 2001 blev jeg partner i Advokatfirmaet Helbing A/S.


Jeg blev beneficeret advokat (dvs. at jeg kan føre sager, hvor der er bevilget fri proces) i 1990 og er
desuden certificeret BOLIG advokat. Jeg er medlem af bestyrelsen i Landsforeningen af Beskikkede Advokater.


Privat er jeg gift og har to drenge, der begge læser medicin i Århus. Min fritid tilbringer jeg helst under
åben himmel, jeg elsker for eksempel at cykle lange ture i den fynske natur, samle svampe i skoven,
vandre i de norske fjelde eller spænde langrendsskiene på. Og så bager jeg i øvrigt en ganske forrygende abrikostærte …


Mine Fagområder:


Strafferetspleje

Jeg fungerer som forsvarer i straffesager og sager vedrørende særlovgivningen, herunder arbejdsmiljø-lovgivningssager, skattestrafferetssager og færdselssager.

 

Familie -, separations- og skilsmisseret

Jeg rådgiver om forældremyndighed, samvær, separation og skilsmisse, herunder gtefælleskifte/bodeling, testamenter og ægtepagter, tvangsfjernelse af børn og ugifte samlevendes retsforhold.


Bistandsadvokat

Jeg hjælper børn og voksne, der har været udsat for seksuelt misbrug eller vold.


Civil retspleje - retssagsbehandling

Jeg fungerer som advokat i civile retssager ved byret, landsret og højesteret.


Lægers retsforhold

Jeg rådgiver og yder bistand i forbindelse med praksisoverdragelser, interessentskabskontrakter
og lægeansvar.

 

Boligrådgivning og handel med fast ejendom

Jeg rådgiver om erhvervelse af bolig, herunder lejeboliger samt køb og salg af fast ejendom, herunder parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse og andelsboliger. Du kan desuden få hjælp til at gennemgå dokumenter som købsaftale, servitutter, tilstandsrapport, energiattest mv., ligesom jeg kan hjælpe med at udfærdige skøde, pantebreve, lejekontrakter, samejekontrakter og lignende dokumenter.