Home Print Kontakt
Helbing

Spørg løs!

Vil du vide mere om Advokatfirmaet Helbing A/S, eller har du lyst til at møde os og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig, er du altid velkommen til at ringe eller kigge ind. Har du imidlertid spørgsmål, du gerne vil have afklaret først, så klik her >

 

Advokat Bianca Smidstrup

 

Jeg er født i 1975. I 2002 blev jeg cand.jur. fra Århus Universitet. Indtil 2007 beskæftigede jeg mig

med ansættelsesret som juridisk rådgiver og forhandler. I perioden 2007 - 2016 var jeg ansat som

dommerfuldmægtig ved Danmarks Domstolene. I denne periode opnåede jeg en bred erfaring med

alle de sagstyper, der behandles ved domstolene, herunder civile sager, straffesager, fogedsager og

skiftesager. Jeg har arbejdet ved Retten i Odense, Retten i Svendborg og Retten i Grønland.

 

Privat er jeg gift og har 4 børn. Jeg elsker at rejse og opleve verden sammen med min familie.

 

MINE FAGOMRÅDER:

 

CIVILE RETSSAGER

Jeg kan repræsentere dig i civile retssager, herunder bl.a. ved syn og skøn.


ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

Jeg rådgiver om ansættelsesretlige problemstillinger, herunder funktionær- og tjenestemandsforhold og repræsentation under retssager i ansættelsesforhold vedrørende blandt andet bortvisning, usaglig

opsigelse, ligebehandlingssager og virksomhedsoverdragelser.


FAMILIE- OG ARVERET

Jeg rådgiver om forældremyndighed, samvær, separation og skilsmisse, herunder ægtefælleskifte/bodeling, testamenter og ægtepagter, tvangsfjernelse af børn og ugifte samlevendes retsforhold.


DØDSBOBEHANDLING

Jeg rådgiver og yder bistand med skifte af dødsboer, herunder valg af skifteform, private og offentlige skifter, udfærdigelse af boopgørelser og repartitioner samt dødsboskatteretlige problemstillinger.


KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

Jeg rådgiver om erhvervelse af bolig, herunder lejeboliger samt køb og salg af fast ejendom, herunder parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse og andelsboliger. Du kan desuden få hjælp til at gennemgå dokumenter som købsaftale, servitutter, tilstandsrapport, energiattest mv., ligesom jeg kan hjælpe med at udfærdige skøde, pantebreve, lejekontrakter, samejekontrakter og lignende dokumenter.


PERSONSKADEERSTATNING

Jeg rådgiver om erstatnings- og forsikringsret og kan hjælpe dig, hvis du er kommet til skade og har krav på erstatning eller anden form for økonomisk kompensation. Skaden kan for eksempel være sket i forbindelse med et færdselsuheld, en arbejdsulykke, en ulykke i fritiden, fejlbehandling hos læge, tandlæge eller på hospital. Under alle omstændigheder er det min sag at sikre dig en så ukompliceret sagsgang som muligt

- og frem for alt det størst mulige plaster på såret.


STRAFFERET

Jeg fungerer som forsvarer i straffesager og sager vedrørende særlovgivningen, herunder arbejdsmiljølovgivningssager, skattestrafferetssager og færdselssager. Som bistandsadvokat hjælper jeg børn og voksne, der har været udsat for seksuelt misbrug eller vold.


LEJERET OG FOGEDRET

Som tidligere boligdommer og jurist i fogedretten har jeg et bredt kendskab til disse områder.